Nieuws      

15 februari 2019

 

12 februari 2019

Onderzoek naar Bandanese perkeniersfamilies

Banda, nootmuskaat en perkeniers, zij vormen een drie-eenheid die alleen kan worden begrepen als men zich verdiept in de geschiedenis van de Nederlanders in de Maleise archipel. Het verhaal van de perkeniers begint met de nootmuskaat en de VOC. Nootmuskaat was een in Europa sinds de zestiende eeuw geliefde specerij en afkomstig van de muskaatboom.

 


Vorig jaar ontstond het idee om systematisch onderzoek te doen naar de perkeniersfamilies en de resultaten daarvan te publiceren als deel in de reeks Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging. Doel is antwoord vinden op verschillende vragen, zoals vormden de perkeniers een gesloten gemeenschap, waren zij honkvast, hoe waren hun maatschappelijke omstandigheden en welke families waren het meest actief. Op dit moment zijn IGV-leden druk bezig met het genealogische onderzoek. Met het oog daarop zouden zij graag in contact komen met mensen die genealogische gegevens over perkeniersfamilies hebben – bijvoorbeeld omdat zij tot zo’n familie behoren – en die gegevens met hen zouden willen delen.

Meer informatie over de Perkeniersfamilies en het onderzoek kunt u vinden op de site van de IGV. Reacties op dit bericht worden zeer gewaardeerd en kunnen gestuurd worden naar monografie@igv.nl.
 

Schenking Hillen                                                                                                                                      21 februari 2019

De langstlevende zoon en kleinkinderen van Cornelius Hillen (1887-1945) en Louise Marie Japikse (1888-1945) hebben op 31 januari 2019 het archief van zijn ouders respectievelijk hun grootouders Hillen-Japikse geschonken aan het Indisch Familie Archief.

Het archief omvat de periode van 1887 tot 1948, welke grotendeels in Nederlands-Indië is doorgebracht. Het bevat zes dozen met genummerde akten, brieven, foto’s, albums, films en dvd’s. Toegevoegd is de autobiografie van Cyril Baker, getrouwd met hun nicht Johanna Maria Hillen, wier leven zich grotendeels in dezelfde periode in Nederlands-Indië afspeelde.

De schenkers hebben wel een restrictie gesteld wat de openbaarheid betreft: het archief is alleen toegankelijk voor afstammelingen in de rechte lijn en voor wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En verder        

   U vindt ons ook op Facebook

           Vind ons ook op Facebook!

 

   Geïnteresseerd in Indische
   Genealogie? Kijk ook eens op

                Indische Genealogische Vereniging

Indische Genealogische Vereniging

 

 

 

Nieuwsarchief

Add Content...