Nieuws      

15 februari 2019

Expo: Op Europees verlof vanuit Nederlands-Indië

Tentoonstelling, Centrale Bibliotheek, Spui 68 Den Haag
Woensdag 6 maart 2019 tot maandag 6 mei 2019

Tentoonstelling van foto’s van families die met verlof waren in Europa vanuit de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Het betreft foto’s uit de collectie van het Indisch Familie Archief en uit particuliere collecties.

Op verlof in Den Haag

Versterking van de band en op zoek naar de ware

Europese werknemers die in Nederlands-Indië voor de overheid werkten, mochten om de paar jaar met verlof naar Europa. Ook voor werknemers in het bedrijfsleven golden verlofregelingen. De gedachte achter de verlofregeling was dat tijdens het verlof de banden met Nederland konden worden aangehaald. De werknemers konden zo ook enigszins bijkomen van het moordende tropische klimaat. En alleenstaande mannen hadden de gelegenheid een Nederlandse echtgenote te zoeken.

Er gaat niets boven Den Haag

De verlofgangers reisden met de boot naar een haven aan de Middellandse zee en namen daarna de trein naar Nederland. Degenen die het zich konden veroorloven, stapten onderweg uit in Frankrijk of Zwitserland om daar nog enige tijd te verblijven. Veel van deze zogenaamde Indischgasten gingen naar Den Haag omdat daar familie woonde en omdat de overheidsdiensten zich hier bevonden. Maar ook omdat zij Den Haag een aangename stad vonden. De ligging dicht aan de zee speelde daarbij ook een rol.

 

12 februari 2019

Onderzoek naar Bandanese perkeniersfamilies

Banda, nootmuskaat en perkeniers, zij vormen een drie-eenheid die alleen kan worden begrepen als men zich verdiept in de geschiedenis van de Nederlanders in de Maleise archipel. Het verhaal van de perkeniers begint met de nootmuskaat en de VOC. Nootmuskaat was een in Europa sinds de zestiende eeuw geliefde specerij en afkomstig van de muskaatboom.

 


Vorig jaar ontstond het idee om systematisch onderzoek te doen naar de perkeniersfamilies en de resultaten daarvan te publiceren als deel in de reeks Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging. Doel is antwoord vinden op verschillende vragen, zoals vormden de perkeniers een gesloten gemeenschap, waren zij honkvast, hoe waren hun maatschappelijke omstandigheden en welke families waren het meest actief. Op dit moment zijn IGV-leden druk bezig met het genealogische onderzoek. Met het oog daarop zouden zij graag in contact komen met mensen die genealogische gegevens over perkeniersfamilies hebben – bijvoorbeeld omdat zij tot zo’n familie behoren – en die gegevens met hen zouden willen delen.

Meer informatie over de Perkeniersfamilies en het onderzoek kunt u vinden op de site van de IGV. Reacties op dit bericht worden zeer gewaardeerd en kunnen gestuurd worden naar monografie@igv.nl.
 

Schenking Hillen                                                                                                                                      21 februari 2019

De langstlevende zoon en kleinkinderen van Cornelius Hillen (1887-1945) en Louise Marie Japikse (1888-1945) hebben op 31 januari 2019 het archief van zijn ouders respectievelijk hun grootouders Hillen-Japikse geschonken aan het Indisch Familie Archief.

Het archief omvat de periode van 1887 tot 1948, welke grotendeels in Nederlands-Indië is doorgebracht. Het bevat zes dozen met genummerde akten, brieven, foto’s, albums, films en dvd’s. Toegevoegd is de autobiografie van Cyril Baker, getrouwd met hun nicht Johanna Maria Hillen, wier leven zich grotendeels in dezelfde periode in Nederlands-Indië afspeelde.

De schenkers hebben wel een restrictie gesteld wat de openbaarheid betreft: het archief is alleen toegankelijk voor afstammelingen in de rechte lijn en voor wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En verder        

   U vindt ons ook op Facebook

           Vind ons ook op Facebook!

 

   Geïnteresseerd in Indische
   Genealogie? Kijk ook eens op

                Indische Genealogische Vereniging

Indische Genealogische Vereniging

 

 

 

Nieuwsarchief

Add Content...