maandag, juli 22, 2024

Collectie

Het Indisch Familie Archief verzamelt, selecteert en presenteert archieven over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indische families.

Familiedossiers

Ca. 24000 zie Index op Alfabet

Familiearchieven

Documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie

Familieboeken

Genealogieën, biografieën en dagboeken

Familiedrukwerk

Waaronder familieadvertenties

Familiedocumenten

Waaronder kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand

Fotoalbums en foto's

Families, portretten, landschappen, plantages, etc

Voor onderzoek aanwezig:

  • Kopieën van de gegevens van de Burgerlijke Stand uit de Regerings Almanakken. De Regeringsalmanakken en Adresboeken zijn bij ons op dvd raadpleegbaar;
  • Uitgaven van de Indische Genealogische Vereniging ( Indische Navorscher, bronnenpublicaties) en de DVD van de Indische Genealogische Vereniging;
  • Diverse naslagwerken, waaronder boeken van Maarten Etmans bover Ambon, Banda en Saparoea;
  • Atlassen en plattegronden;
  • Informatie over Japanse kampen, opgetekend door Henk Beekhuis (geen naamlijsten van geïnterneerden);
  • Microfiches met gegevens uit de Javasche Courant;
  • Wapenboeken van dhr. L.J. (Louis) Barkey (oud vrijwilliger voor het Indisch Familie Archief); ***
  • Uittreksels stamboeken van militairen en ambtenaren ('collectie Koster');
  • Inventaris op Rubrieken (door Frans Kiesel).

Familienamen

Als een door u gezochte familienaam niet in onze index voorkomt, betekent dat niet altijd dat er geen gegevens van uw familie in het archief aanwezig zijn. U kunt contact met ons opnemen om na te gaan of er gegevens over uw familie aanwezig zijn.

Familieboeken

Het Indisch Familie Archief bevat een groot aantal familieboeken die binnenkort bij Museum Bronbeek kunnen worden ingezien. Mocht u een familieboek bezitten dat nog geen onderdeel uitmaakt van de collectie Indisch Familie Archief, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u een exemplaar van uw familieboek aan het archief wil toevoegen.

Wapenboeken

Iedere Nederlandse familie mag een familiewapen voeren. Veel Indische families hebben dan ook een familiewapen. De collectie familiewapens binnen de Collectie Indisch Familie Archief bestaat uit 5 handboeken. De door de oud-vrijwilliger Louis Barkey getekende wapens zij afkomstig uit diverse wapenboeken, het Adelsboek of het Patriciaat. Wil u weten of uw familie ook een familiewapen voert? Neem dan contact met ons op. Door een stamboom op te stellen, kunnen we nagaan of een bestaand familiewapen bij uw familie hoort.

De collectie Indisch Familie Archief bevat stadswapens van de volgende steden uit de koloniale tijd:


Amboina, Bandoeng, Banjoewangi, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Garoet, Madioen, Magelang, Makassar, Malang, Medan, Menado, Modjokerto, Padang, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Semarang, Soerabaja.