vrijdag, juni 21, 2024

Over ons

Onderzoek doen naar Europese families uit Nederlands-Indi├ź is niet altijd eenvoudig. Een deel van de gegevens is verloren gegaan en in sommige gevallen is er zelfs nooit iets geregistreerd. De oprichter van het Indisch Familie Archief, de heer D.A. (Dick) Visker, onderkende al in 1972 dat de Indische familiegeschiedenissen alleen bewaard kon worden als alles wat nog bekend was zo snel mogelijk zou worden verzameld en vastgelegd.

De collectie

Daarmee legde dhr. Visker de basis voor de collectie Indisch Familie Archief. De bijzondere verzameling is mede tot stand gekomen door de jarenlange tomeloze inzet van vrijwilligers. Het archief wordt daarbij financieel gedragen door zijn donateurs.

De collectie van de Stichting Indisch Familie Archief is in 2023 overgedragen aan Museum Bronbeek. Daarmee kan het archief onder de naam 'collectie Indisch Familie Archief' duurzaam en professioneel beheerd en behouden blijven voor toekomstige generaties. De Stichting Indisch Familie Archief blijft het archief verder uitbreiden en ontsluiten voor bezoekers.

Het bestuur dankt iedereen die het werk van de Stichting Indisch Familie Archief steunt of gesteund heeft.