dinsdag, april 23, 2024

Geschiedenis

D. Visker
L. Barkey
E. Kollman

De Stichting Indisch Familie Archief (IFA) kwam voort uit een particulier initiatief van de heer D.A. (Dick) Visker (geboren te 22 januari 1916), een amateurgenealoog. Visker verzamelde vanaf 1972 zo veel mogelijk gegevens over Europese en Indo-Europese families uit Nederlands-Indië om een Indisch Familiearchief op te zetten. Hij verzamelde vooral genealogische gegevens, maar ook biografische gegevens, foto’s en documenten. Dat deed hij niet alleen. Onder meer de heer L.J. (Louis) Barkey (20 augustus 1923 – 10 oktober 2020) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de collectie van de Stichting Indisch Familie Archief. Visker werd daarnaast gesteund door de heer J.J.T. Boon, journalist en schrijver, beter bekend onder zijn pseudoniem Tjalie Robinson. Boon was oprichter van het tijdschrift Tong-Tong (vanaf 1978 Moesson) en medeoprichter van de Pasar Malam Besar (vanaf 2009 de Tong-Tong Fair).

Den Haag 1972 – 1995

Dhr. Visker begon het archief in zijn woning aan de Vreelandstraat 14 in Den Haag, maar bracht het op gegeven moment over naar een pand aan de Prins Mauritslaan 36 in Den Haag. Hier huisden destijjds de redacties van het tijdschrift Moesson en het Indisch Wetenschappelijk Instituut.

Amersfoort 1995 – 1998

In 1995 verhuisde het IFA met Moesson naar Amersfoort. Al in 1998 keerde het echter terug naar Den Haag en vestigde zich in een pand aan de Stadhouderslaan (Stadhouderslaan 2). Op 14 juni 1995 werd het IFA officieel een stichting, met dhr. Visker zelf als voorzitter. Datzelfde jaar trad de heer Visker echter terug als voorzitter. Hij werd opgevolgd door de heer E.O. (Ernst) Kollmann (19 mei 1936 – 2 september 2009). Na het overlijden van de heer Kollmann in 2009 werd de heer I.W.R. (Roy) Bernasco voorzitter van het bestuur van de stichting.

Den Haag 2009 – 2023

In september 2009 verhuisde het Indisch Familie Archief wederom, ditmaal naar het Haags Gemeentearchief. IFA-vrijwilligers werkten in de studiezaal van het Haags Gemeentearchief en ontvingen daar bezoekers. In maart 2016 werd de locatie waar de vrijwilligers werken en bezoek ontvangen tijdelijk verhuisd naar de 4e etage van de Centrale Bibliotheek Den Haag. Vanaf juni 2022 werkten de vrijwilligers weer vanaf de studiezaal van het Haags Gemeentearchief. De Stichting Indisch Familie Archief is het Haags Gemeentearchief zeer erkentelijk voor de gastvrijheid in deze jaren.

Arnhem 2023

In 2023 volgde de vijfde en laatst verhuizing van het Indisch Familie Archief naar Museum Bronbeek in Arnhem. Hoewel het IFA haar eerdere huisvesters zeer erkentelijk is voor hun belangeloze steun en gastvrijheid, laten de vijf verhuizingen in vijftig jaar tijd zien dat het tijd werd om een stabiele basis te vinden voor het Indisch Familie Archief.

Deze stabiele basis werd gevonden in Museum Bronbeek in Arnhem. In 2023 is de collectie van het IFA in eigendom overgedragen aan Museum Bronbeek onder de naam ‘Collectie Indisch Familie Archief’. Deze eigendomsoverdracht betekent een duurzame toekomst voor het archief en haar kwetsbare fotocollectie, omdat de collectie bij Museum Bronbeek op een professionele manier (onder de juiste bewaaromstandigheden) beheerd en behouden kan worden voor de toekomst. De Collectie Indisch Familie Archief is net als de rest van de collectie van Museum Bronbeek eigendom van de Staat der Nederlanden. De stichting IFA blijft daarbij gewoon bestaan met als doel de Collectie Indisch Familie Archief verder uit te breiden en te ontsluiten voor bezoekers.

De Stichting Indisch Familie archief verwacht voor de zomer van 2024 weer bezoekers te kunnen ontvangen op het landgoed van hete Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.

Over Museum Bronbeek

Museum Bronbeek is een museum over het koloniale militaire verleden van Nederland en de geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (1814-1950) en zijn tegenstanders. Het museum is hét kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden en onderdeel van het Ministerie van Defensie. Het bevindt zich op een historisch landgoed dat vrij toegankelijk is. Bronbeek is daarnaast een tehuis voor veteranen van alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).