maandag, juli 22, 2024

Tarieven

Sinds 1 januari 2019 en nog geldig

Producten en Diensten

  • Donateurschap*
  • Toezending kopieën van dossiers aan donateurs
  • Toezending enkele gegevens uit het archief
  • Onderzoek voor donateurs** exclusief administratiekosten
  • Kopieerkosten van bescheiden

Kosten

  • € 25,- per kalenderjaar (meer mag altijd)
  • € 12,-, gratis voor donateurs
  • € 12,-, gratis voor donateurs
  • Vanaf € 12,-
  • € 0,30 per kopie (A4)

Indien gegevens per post verzonden moeten worden, zullen verzendkosten in rekening worden gebracht. *Donateurschap: een donatie geldt voor het kalenderjaar waarin de donatie gedaan wordt. Maar een donatie die op of na 1 november van het kalenderjaar gedaan wordt, geldt tevens voor het erop volgende kalenderjaar. ** Onderzoek: de hoogte van de kosten hangt af van de tijd die de vrijwilliger aan het onderzoek moet besteden. De kosten zullen in ieder geval niet hoger zijn dan € 50,- . De exacte kosten worden in overleg met de verzoeker van het onderzoek vastgesteld. Donaties en de kosten van verzoeken tot toezending van een kopie van een dossier (alleen voor donateurs) en eventuele kosten voor onderzoek kunnen worden overgemaakt op: ABN/AMRO rekeningnummer 51.67.68.670 t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag.
Buitenlandse betalingen: IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70 BIC: ABNA NL 2A

Prijswijzigingen voorbehouden.