maandag, juli 22, 2024

Overlijden oud-voorzitter Roy Bernasco

† 25 maart 2024

Twee weken geleden ontvingen wij het droevige bericht dat Roy Bernasco, oud-voorzitter van het IFA, op 25 maart is overleden.

In Memoriam Roy Bernasco (1946-2024)

Roy Bernasco is bijna veertien jaar voorzitter geweest van het Indisch Familie Archief, van 2009 tot heel recent, 31 december 2023. Dat is een heel lange periode. Er is in die veertien jaar veel gebeurd. Veertien jaar geleden was het Indisch Familie Archief nog geïmproviseerd gehuisvest op een krappe bovenetage van een woning aan de Stadhouderslaan in Den Haag. Nu is het IFA een onderdeel van de collectie van Museum Bronbeek en dus een rijkscollectie met alle wettelijke rechten en waarborgen die daarbij horen.

Roy Bernasco werd destijds gevraagd voorzitter te worden door zijn voorganger Ernst Kollmann, die ernstig ziek was en het stokje moest overdragen. Roy vond dat hij dit verzoek niet kon weigeren. De stichting stond voor de zoveelste gedwongen verhuizing en om die in goede banen te kunnen leiden was bestuurlijke continuïteit cruciaal.

Roy was een formele voorzitter. Hij vergaderde volgens de regels en hield strak vast aan de agenda en de aan tijd die voor de vergadering stond. Hij leidde de vergaderingen met het bestuur en de vrijwilligers met vaste hand. Roy was heel uitgesproken over verantwoordelijkheden. Iedereen die bij de stichting actief was mocht tijdens de algemene bijeenkomsten zijn of haar zegje doen, maar besluiten nemen, dat was aan het bestuur – en aan het bestuur alleen. Roy nam zijn verantwoordelijkheid als voorzitter en bestuurslid van de stichting zeer serieus.

Wat heel bijzonder is het voorzitterschap van Roy, is dat het bestuur vrijwel altijd met unanimiteit besluiten nam. We hebben in die veertien jaar nooit ruzie of bestuurlijk gedoe gehad. Kom daar maar eens om bij een Indische club. Het is voor een belangrijk deel de verdienste van de voorzitter.

Als we de balans opmaken van zijn bestuursperiode, kunnen we vaststellen dat Roy Bernasco het Indisch Familie Archief in een blakende staat heeft achtergelaten. Het is een troostrijke gedachte dat Roy nog heeft meegemaakt dat we deze mijlpaal hebben bereikt.

We wensen Joyce, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Selamat jalan Roy.

– Bestuur en vrijwilligers van de stichting Indisch Familie Archief

- Help ons verzamelen om voor de toekomst het verleden te behouden -spot_img

Lees meer

Actueel