Donateurs

Een stichting kan niet zonder donateurs. Donateurs maken het mogelijk om het verleden, generatie op
generatie, voor de toekomst te borgen als onderdeel van het Indisch erfgoed. Donateur wordt u al vanaf € 20,-
per kalenderjaar (meer mag natuurlijk ook).

Als u onze Stichting Indisch Familie Archief ook wilt ondersteunen door middel van een donatie, dan kunt u
uw bijdrage over maken 
naar bankrekeningnummer:

NL20 ABNA 0516 7686 70  t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag

Buitenlandse betalingen/ Payments from abroad:

IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70

BIC: ABNA NL 2A

Graag onder vermelding van: donatie voor het betreffende kalenderjaar en de naam en de woonplaats
van de donateur

Aan donateurs vragen we geen toegang voor het Indisch Familie Archief en kunt u op aanvraag kopieën van gegevens uit
familiedossiers thuisgestuurd krijgen. Tevens ontvangen donateurs, het Indisch Familie Archief Bulletin dat 
tweemaal per jaar, in juni en december, verschijnt.

Daarnaast ontvangen donateurs een uitnodiging voor de lezing die het IFA jaarlijks organiseert.